ทำกิจกรรมจ้า

เพลง ก.ไก่

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เกมส่งเริมทักษะด้านภาษา

เกมส่งเสริมทักษะด้านภาษาสำหรับเด็ก

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบปลายภาค วิชาการจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. ในการจัดประสบกาณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยท่านต้องศึกษาในเรื่งใดบ้าง
ตอบ 1 เทคนิคการสอนภาษา
2 แนวคิดพื้นฐานการสอนภาษา
3 หลักการสอน
4 ความหมายของภาษา
5 ความสำคัญของภาษา
6 หลักการจัดประสบการทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
................................................................................................................................
2. การจำประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีวุตถุประสงค์อะไร
ตอบ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการพูดการอ่าน
2 เพื่อส่งเสริมทักษะทางการพูด การอ่านให้มีประสิธิภาพ้ชิงสร้างรรค์
3 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เองตามธรรมชาติ
4 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทักษะทางภาษาของเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
...............................................................................................................................
3. หลักการจัดประการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีอไรบ้าง
ตอบ 1 ครูมีหน้าที่จัดประสบการณ์ให้เด็กเสริมสร้างทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ของเด็กครูต้องยอมรับฟัง ตั้งใจฟัง ไม่ควรมีอคิตต่อการใช้ภาษาของเด็ก แต่สิ่งที่ควรคำนึงว่าครูไม่ใช่ผู้
ป้อนควมรู้และประสบการณ์ให้แก่เด็ก
2 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกิความสนุนสนานกับการใข้ภาษา
..........................................................................................................................
4. ท่ามมีแนวทางการให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาทางภาษาได้อย่างไรบ้าง
ตอบ ในการพูดสื่อสารใช้การใช้ภาษาที่ถูกต้องและชัดเจนผู้ปกครองควรใส่ใจในการในภาษากับลูก เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่เลียนแบบถ้าลูกได้ยินผู้ปกครองพูดคำไสภาพออกมาเด็กจะจดจำและจะพูดตาม ผู้ปกครองควรมีการสนทนากับลูกเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น หรือผู้ปกคองควรเล่านิทานให้ลูกฟังและสังเกตฟฤติกรรมลูกว่ามีการเรียนรู้และเข้าใจทางด้สนภาษาการสื่อสารหรือไม่
...................................................................................................................................................
5. ท่านเลือกกิจกรรมส่งเริมพัฒนาทางภาษาที่ชอบที่สุดพร้อมให้เหตูผล
ตอบ ชื่อกิจกรรม : "นิทานของหนู"
วัตุประสงค์ :
1. เพื่อฝึกให้เด็กมีความตั้งใจและสนใจฟังนิทาน
2. เพื่อให้เด็กรู้จำคำต่างและรูปร่างลักษณะสิ่งต่างจากนิทาน
3. เพื่อส่งเสริมให้ได้เรียนภาษาและรักการอ่าน
4. เพื่ออส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการของเด็ก
กิจกรรม :
ครูให้เด็กๆระบายสีรูปภาพที่ครูเตรียมให้เด็กๆเลือกเลือกภาพตามควมชอบใจชอบของเด็กๆคนละ 1รูป เมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วครูจะนำรูปของ
เด็กที่ระบายสีเสร็จเข้าเล่ม ครูและเด็กๆช่วยกันแต่งเรื่องราวขึ้นมาเอง ตามความคิดของเด็กๆครูจะเป็นคอยช่วยต่อเติมเรื่องราวให้สมบูรณ์ ครูจะเอา
นิทานที่เด็กช่วยกันทำมาเล่นกันในห้องเรียนทำเด็กมีความประดับใจ และอยากฟังเพาระเป็นนิทานที่ได้ได้ทำขึ้นเอง
การประเมิน :
1.สังเกตการมีส่วนร่วนแสดงความคิดเห็น
2. สังเกตการสนทนาและฟังนิทาน
3. สังเกตจากผลงานรูปภาพระบายสี

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553นิทาน เรื่อง.... แม่ไก่สีแดง (สั้นๆแบบสรุป)

" แม่ไก่สีแดง " ซึ่งวันนี้อาจารย์ได้เรื่องการจัดประสบการณ์ทางภาษาในให้เล่า
และวิเคราะห์เรื่องแม่ไก่สีแดง....
จากที่ได้ไปศึกษาเนื้อเรื่องแม่ไก่สีแดงดิฉันจะเล่าตามความเข้าใจของฉันนะคะ...
เรื่องมีอยู่ว่า...ในบ้านหลังหนึ่งมีสัตว์ 4 ชนิดคือ หมู แมว เป็ด และแม่ไก่สีแดง
แม่ไก่สีแดงเป็นสัตว์ที่ขยันกว่าตัวอื่นๆ วันหนึ่งชาวนาจึงให้ข้าวมากระบุงหนึ่ง...
แม่ไก่ถามเพื่อนๆว่า "มีใครจะช่วยฉันตำข้าวบ้าง"หมู แมว เป็ดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า " ไม่ ! "
จากนั้นแม่ไก่ก็ถามต่อว่า"ใครจะช่วยฉันขูดมะพร้าวบ้าง" สัตว์ทุกตัวก็ตอบอีกว่า "ไม่"
แม่ไก่แดงไปที่กระต่ายขูดมะพร้าว ขูดมะพร้าวคั้นกะทิจนเสร็จ แม่ไก่แดงก็ถามอีกว่า "มีใครจะช่วยฉันติดไฟบ้าง" สัตว์ทุกตัวก็ปฏิเสธการการขอความช่วยเหลือจากแม่ไก่สีแดง
พอแม่ไก่แดงติดไฟเสร็จแล้วก็เริ่มหยดน้ำแป้งและน้ำกะทิลงในเบ้าขนมครก พอขนมครกนั้นสุกได้ที่ ก็สิ่งกลิ่นหอมหวนชวนรับประทาน หมู แมว และเป็ด ต่างก็วิ่งมาดูขนมครกรู้สึกอยากกินขนมครกนั้นเป็นอย่างมาก....
แม่ไก่สีแดงก็ถามว่า "มีใครอยากช่วยฉันกินขนมครกบ้าง"หมู เป็ดและแมวรีบตอบโดยเร็วว่า "ฉันจะช่วย"แต่แม่ไก่แดงตอบว่า.... "อย่าช่วยฉันเลย,, ฉันทำทุกอย่างได้เอง ฉันตำข้าว โม่แป้ง ขูดมะพร้าว ติดไฟ แคะขนมครกเอง และฉันก็จะกินขนมครกของฉันเองเหมือนกัน" แล้วแม่ไก่สีแดงก็ยกจานขนมครกไปนั่งกินคนเดียวตามลำพัง...."แต่จริงๆแล้วแม่ไก่สีแดงก็อยากให้เพื่อนๆมากินขนมครกด้วยกัน แต่คิดว่าควรให้เพื่อนๆสำนึกสักครั้งว่า ไม่ควรเอาแต่สบายให้เพื่อนทำงานอยู่คนเดียวแล้วหวังผลแต่จะสบาย "
หมู เป็ดและแมวรู้สึกเสียใจมาก ดังนั้นในวันต่อๆมาพวกเพื่อนๆจึงไม่ปล่อยให้แม่ไก่สีแดงต้องทำนตามลำพังอีกแต่จะช่วยกันทำงานเสมอ แม่ไก่สีแดงรู้สึกสบายใจ... เพื่อนๆก็มีความสุข^^
The End ...
จากเรื่องแม่ไก่สีแดง ได้แง่คิดในเรื่องของ
" ความสามัคคีกัน "

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


นิทานเรื่อง....แตงโมปวดฟัน

แตงโมเป็นเด็กที่ชอบกินขนมลูกอมและลูกกวาดสีสวยๆ มากที่สุด แต่คุณแม่ไม่ชอบให้แตงโมกินขนม ลูกอม คุณแม่มักบอกกับแตงโมเสมอว่า ลูกอมลูกกวาดนั้นนีน้ำตวลที่ทำให้ฟันเราผุ วันนี้คุณยายกลับมาจากต่างประเทศ คุณยายซื้อลูกอมมาฝากแตงโมเยอะแยะเลย แตงโมดีใจมาก คุณยายกลับแล้วแตงโมก็หอบขนมไปกินบนห้องอย่างมีความสุข แม่บอกแตงโมว่ากินลูกอมไม่ประโยชน์นะลูก ถ้าแตงโมกินลูกอม ลูกกวาดแยอะ จะทำให้ปวดฟันนะคะลูก แตงโมไม่เชื่อคุณแม่เมื่อกินขนมเสร็จแตงโมไม่ยองแปรงฟัน บรรณดาแมงกินฟันพากันแอบดูแตงโมอยู่ข้างหน้าต่าง พวกมันเฝ้ารอที่จะเข้าไปในฟันของแตงโม วันรุ้งขึ้นขณะที่แตงโมกำลังอ่านหนังสืออยู่ แตงโมก็ปวดฟัน ร้องไห้วิ่งไปหาคุณแม่ แตงโมจึงอ้าปากให้คุณแม่ดูแล้วบอกว่าปวดซี่ไหน แตงโมปวดฟันมากจนแก้มบวม คุณแม่พูดว่า '' แม่เคยเตือนแตงโมแล้วนะคะ '' ไม่ให้กินขนมหวาน จะทำให้ปวดฟันอย่างนี้ คุณแม่จึงพาแตงโมไปหาลุงหมอ ซึ่งเป็นลุงหมอฟันใจดี ที่ร้านลุงหมอแตงโมพบเด็กๆอีกหลายคน ทุกคนต่างปวดฟันเพราะกินขนม ลูกอมหวานๆ พอลุงหมอรักษาฟันแตงโมเสร็จก็สอนวิธีให้แตงโมแปรงฟันให้สะอาด บ้วนปากหลังกินอาหาร และห้ามกินลูกอม เมื่อแตงโมกลับบ้าน แตงโมจึงพูดกับแม่ว่า '' แตงโมเข็ดแล้วคะคุณแม่ แตงโมจะไม่กินลูกกวาดอีกแล้วค่ะ ''

เพลง....แปรงฟัน
ตื่นเช้าเราแปรงฟัน กินอาหารแล้วเราแปรงฟัน
ก่อนนอนเราแปรงฟัน ฟันสะอาดขาวเป็นเงางาม
แปรงฟันที่ถูกวิธี ดูซิต้องแปรงขึ้นลง (ซ้ำ)

เพลงแปรงฟัน
ตื่นเช้าล้านหน้าแปรงฟัน แปรงฟันทุกทุกวันฟันจะสวยดี
แปรงขึ้นแปรงลงเข้าซิ วันละสองทีแปรงฟัน แปลงฟัน

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
วันที่5/2/53
วันนี้นำเสนอ ผลการจัดกิจกรรมทางภาษา
ในหัวข้อ บันทึกเสียงนิทาน
และของเพื่อนคือ สนุกกับคำสั่ง
sild สวยดี ตัวหนังสือค่อนข้างเยอะ
การนำเสนอของเพื่อน ติดขัด
คงเนื่องมาจากความตื่นเต้น

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

บันทึกวันนี้ วันศุกร์ ที่29 มกราคม 2553
วันนี้อาจารย์ทบทวนและพูดคุยกับนักศึกษา เกี่ยวกับงานกลุ่มที่สั่งให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม4คน 6กลุ่ม จัดกิจกรรมทางภาษาที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตจันทรเกษม อาจารย์บอกรายละเอียดและยกตัวอย่างกิจกรรมของแต่ละกลุ่มให้นักศึกษาฟัง และฝึกให้นักศึกษาคิดตาม พร้อมทำความเข้าใจ
-พร้อมทั้งให้นักศึกษาทำตารางการจัดกิจกรรมทางภาษาส่งมาให้อาจาย์ดูทุกกลุ่ม
-รวมทั้งอาจารย์ตรวจงานปริศนาคำทายให้กับนักศึกษา และยกตัวอย่างการพิมพ์คำและแยกคำเพื่อใช้ในการอ่านให้เด็กอ่านง่ายและให้เด็กได้จำคำต่างๆได้

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียนวันนี้ (วัน ศุกร์ ที่ 15 53)
1. อาจรย์ได้ชี้แจ้งงานที่ต้องเล่านิทานให้เด็กและทำตารางการเล่านิทาน
- โรงเรียนอนุบาลสาธิตจันเกษม ชั้น อ.1-3
- วันที่ 22 ให้ลงเล่านิทานให้เด็กฟัง
2. อาจารย์ให้ส่งงานคำทายปริศนา และออกทายเพื่อนๆในห้องเรียน